Llifogydd


Manylion CyswlltManylion y Llifogydd

Nodwch ddyfnder bras y dŵr?

Defnyddiwch y map isod i nodi lleoliad y llifogydd. Cliciwch neu tapiwch i ollwng marciwr ar y lleoliad bras.

Ar ba ran o’r eiddo yr effeithiodd y llifogydd?

A allwch roi amcangyfrif bras o gost y difrod?

O ble daeth dŵr y llifogydd? (E.e. afon yn llifo dros ei glannau; draeniau’n gorlifo/tyllau archwilio; dŵr ffo)

Oeddech chi yn yr eiddo adeg y llifogydd?

Os oes gennych luniau o'r llifogydd, neu os hoffech roi braslun, anfonwch nhw drwy e-bost i: fcerm@valeofglamorgan.gov.uk

Oes unrhyw sylwadau neu arsylwadau ychwanegol ynglŷn â'r llifogydd yr hoffech eu gwneud?