Rhoi gwybod am broblem â draenio, ffos neu gyli ar briffordd